Mgr. Aleš Česal (1976)

Zde si můžete objednat knihu Aleše Česala Tajemná tvář o záhadách a tajemstvích v životě a díle Karla Hynka Máchy

Zde si můžete objednat knihu Aleše Česala Tajemné stezky: Před branou Šumavy a Českého lesa

Zde si můžete objednat knihu Aleše Česala Dračí krev

 

K záhadám jej přivedla četba knih MUDr. Ludvíka Součka. Od četby knih přešel v první polovině devadesátých let k praktickému bádání v rámci skupiny SIRIUS zkoumající paranormalní aktivity. Těžištěm činnosti této skupiny byl výzkum "kruhů v obilí" a s nimi souvisejících jevů, UFO, fenomén poltergeist, strašidelné domy, geomantické fenomény (silová místa), telepatické a další experimenty, psychotronika a léčitelství. 

Aleš Česal byl jedním z iniciátorů vzniku časopisu Fantastická fakta v rámci Nakladatelství Ivo Železný. Spolu se šéfredaktorem ing. Vladimírem Mátlem připravili celou řadu projektů a knižních řad určených pro milovníky tajemna a záhad: Magazín záhad, Svět magie, Fantastická fakta plus, Vědma. Během své práci v časopisu se  Aleš Česal stal několikrát vítězem čtenářské ankety Mluvčí za nemrtvé. Ke kmenovým spolupracovníkům  redakce časopisu Fantastická fakta a dalších projektů patřili Otomar Dvořák, Ivan Mackerle, Petr Vokáč, Jaroslav Mareš, Jarda Bláhovec, Luboš Antonín, Adam Kretschmer, Milan Doležal a mnozí další. 

Přidruženým projektem se stal Klub Fantastických fakt (FFC) dodnes fungující badatelské sdružení, které pořádá pravidelné setkání a přednášky. Výroční setkání příznivců FFC se koná pod názvem Sfinga na hradě Houska.  Právě článek Aleše Česala a Milana Doležala uveřejněný v časopise Fantastická fakta odstartoval "fenomén Houska". 

Aleš Česal je autorem celé řady článků a knih (kupodivu i odborných studií). Pokud by se dělala statistika, tak napsal jako autor do 35 lety nejvíce knih v ČR. 

Díky práci v redakci časopisu Fantastická fakta Aleš Česal zběhl ze studií historie na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Svá studia později dokončil, ovšem v oboru archeologie na Fakultě filozofické Západočeské univerzity v Plzni. V Muzeu Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech pracoval jako vedoucí Oddělení historie a společenských věd. Po té odešel do Národního muze, kde pracoval jako vědecko vývojový pracovník v Centru pro prezentaci kulturního dědictví, v redakci časopisu Muzejní a vlastivědná práce, Muzeumbez bariér a na podílel se na celé řadě projektů i výstav (výstava Tajemná tvář věnovovaná životu a dílu českého básníka Karla Hynka Máchy). Je i autorem názvu informačního portálu Národního muzea - Muzeum 3000. 

Po celé řadě životních zvratů odchází pracovat jako dělník do Spolkové republiky Německo, aby se po pěti letech mlčení znovu vrátil k aktivní záhadologické činnosti. Impulsem, který prolomil jeho několika leté mlčení, bylo vydání románu  SEKCE: Dračí krev 

Dne 9. listopadu 2019 obdržel badatelskou cenu Československé archeoastronautické asociace

Záhady kolem nás

Stránky spisovatele Aleše Česala jsou určeny všem, kdo mají rádi tajemno a záhady, historii, kuriozity a zajímavosti, knihy. Rubriky jsou pravidelně aktualizovány a doplňovány. 

 Zde najdete nejnovější knihu Aleše Česala a Jana Geislera SEKCE: Dračí krev