Jak vznikla SEKCE

SEKCE vznikla oficiálně 1. září 1991 jako zvláštní útvar Ústřední zpravodajské služby (Centralnaja služba razvedki -CSR) transformací oddělení spadajícího pod první správu KGB. V současné době je většina pracovníků SEKCE zaměstnána v rámci Služby vnějšněj razvedky, česky Služba zahraniční rozvědky (SVR). Vznik současné podoby SEKCE podnítil odliv nesmírného kulturního bohatství, k němuž docházelo ihned po rozpadu Sovětského svazu na počátku devadesátých let. V rukou a trezorech soukromých sběratelů končily obrazy, ikony, mince, kolekce šperků a uměleckých předmětů. Ruský prezident a nejvyšší šéf SVR vydal směrnici, která přikazovalo a) zamezit dalšímu odlivu ruského a kulturního dědictví, b) všemožnými prostředky vyhledávat a navracet vyvezené kulturní dědictví. Organizací prvního operativního týmu byl pověřen plukovník Vasilij Petrovič Kracin. K nejlepším mužům jeho týmu patří Alexej Česputin a Sergej Smirnoff. 
Kniha SEKCE: Dračí krev je prvním zveřejněným dobrodružstvím pracovníků SEKCE, jehož vydaní bylo umožněno díky laskavému nahlédnutí jednoho ze spoluautorů knihy do zatím neveřejných materiálů deponovaných v moskevských archivech.geislerr.wixsite.com/sekce-1/o-knize