Sergej Smirnoff

Sergej Smirnoff
hodnost: není známo
zařazení: agent SEKCE pro zvláštní operace
datum a místo narození: není známo
národnost: ruská
stav: není známo
zvláštní znamení: tetování na levém rameni (lví hlava ve středu kruhu tvořeném andělskými křídly)
Zájmy a záliby: sportovní střelba, dílo japonského sochaře a řezbáře Džóčó, hwarngdo
Oblíbený nápoj: české pivo
Hwarangdo je korejské bojové umění staré přes dva tisíce let. V poslední době zažívá renesanci zvláště u speciálních jednotek. Od jiných známějších bojových technik s hwarangdo liší tím,že jde o boj na život a na smrt. Zahrnuje všechny formy osobního boje, cvičení v používání ručních zbraní a výcvik v technice oživování a sugesce. Ke kodexu cti bojovníka hwarangdo patří oddanost své zemi, oddanost rodičům, důvěra a bratrství mezi přáteli, odvaha nikdy neustoupit z postavení tváří v tvář nepříteli a nevzít nikdy život bez příčiny.