Trhání hlavy husím, na provaze pověšeným

Při panských slavnostech je lid povinen na podívanou provozovati všelijaké svoje prostonárodní zábavy. Jezdí např. Venkované na neosedlaných koních, pokoušejíce se utrhnouti hlavu huse, pověšené na provaze. Panstvo se baví nesnázemi pachtících se jezdců.

Mezi masopustní zábavy v Madridu odedávna náleží obyčej ubíjeti kohouta, pověšeného naprovaze. I ve Francii o posvícení se venované bavili vylíčenou ukrutnou zábavou. V Sedmihradsku utrhují podobně hlavu huse ve středu popeleční, jinde týmž způsobem na poslední svátek velikonoční i jindy trápí (jako ve Španělích) kohouta, za nohy pověšeného hlavou dolů. Podobný obřad je posud znám v Německu. V Bavorsku je zábava, husu takto usmrcovati, přenesena na den sv. Martina patrně pod vlivem tradice o huse martinské. Příbuzné zábavy lidové i jinde po Německu jsou oblíbeny.

O zábavě této v Čechách nevíme ničehož nic, ale zato máme dvě shodná svědectví, že na Slovensku na konec masopustu pořádali řezničtí tovaryši slavnost, při níž se buď pěšky nebo koňmo snažili se utrhnouti hlavu živé huse, přivázané za nohy na provaze, napjatém mezi dvěa stromy. Husa byla opletena motouzem a bylo tedy dosti nesnadno hlavu jí urvati.

Pamětník popsal Kollárovi zábavu tu, strojenou od řeznických tovaryšů ve městě Zvoleni v tento rozum: „ Mezi dvě staré vysoké lípy... byl provaz rezepnut, z jehož prostředku vysela za nohy přivázaná živá hus. Mládenci běžíce na koních pod provaz, pravou rukou hus za hlavu chytali a terhali. Poněvadž hus někdy celá špagatem opletena byla, stalo se často, že jezdec derže hus v ruce, viseti zůstal, an kůň v běhu pod ním ušel. Kdo hlavu odterhol, stal se tím jakokníže mezi ostatními, dostal za odměnu hedvábný šátek, stříberné stužkami ozdobené lžice, on v tanci předek vedol, tanečnice ostatním rozdával a všelikou jinou ústu měl.“

Zábavu tuto o popeleční (smetné) středě na Slovensku líčí podobně Božena Němcová, přidávajícjen, že někdy jezdili tovaryši řezničtí na koních, jak u Kollára popsáno, jindy však sami běhali v řadě a snažili se rázem hlavu huse utrhnouti. Komu se to poštěstilo, dostalo se mu čestného daru od některé dcery mistrovy, hedvábný šátek a květina na klobouk.