Do nitra sopky

Nejeden z milovníků fantastických románů se jistě toužil vydat po stopách hrdinů románu Julese Verna Cesta do středu země. Islandský kráter Sneffels hraje ústřední roli i v trilogii Ludvíka Součka Cesty slepých ptáků. Pokud vydržíte do srpna roku 2019, nemusíte si kupovat letenku na Island, a můžete se vydat do středu země nedaleko Chebu. K výročí 270 narozenin Johanna Wolfganga Goetha mají být zpřístupněny štoly, které nechal z popudu nesmrtelného básníka a vědce razit hrabě Štenberk na Komorní hůrce nedaleko Chebu. První vědecky motivované hornické dílo na našem území vzniklo mezi léty 1834-1837. Nejmladší z vulkánů, Komorní hůrka, sehrála významnou roli při řešení sporu mezi vulkanisty a plutonisty. Plutonisté předpokládali, že horniny tvořící povrch Země zvnikly podpovrchovou magmatickou činností. Oproti tomu neptunisté tvrdili, že Země byla původně tvořena vodou a horniny jsou sedimentárního původu. 
Moderní petrografickou vědu můžeme do určité míry vnímat jako syntézu obou přístupů. 
    Po dokončení celého projektu by měly být zpřístupněny štoly v délce 30 až 40 metrů. 
S Komorní hůrkou se pojí i celá řada pověstí. Podle nich žili v nitru sopky malí černí mužíčci, kteří lidem spíše škodili naž pomáhali. Od místních starousedlíků, jsem se dozvěděl, že krátce po druhé světové válce byly štoly volně přístupné. Kluci z okolí Chebu podnikali do štol odvážné výpravy a podle dochovaných svědectví se zde nacházeli nejrůznější artefakty, zřejmě ukryté odsunutými sudetskými Němci. Vojenský materiál, historické zbraně, starožitnosti a další poklady. Podle těchto svědectví jsou štoly mnohem delší než předpokládají seismologové a jedna z nich by měla ústit až na úpatí nedalekého hradu Seeberg. 
 
Řez Komorní hůrkou
 
Vstup do Goethovy štoly na Komorní hůrce
 
S geologem Václavem Cílkem, který před několika lety prováděl na Komorní hůrce účastníky semináře Šťastná hodina
´
Geolog Václav Cílek s účastníky semináře Šťastná hodina před ústím Goethovy štoly ražené hrabětem Štenberkem
 
PhDr. Luboš Antonín, organizátor semináře Šťastná hodina, u Goethovy pamětní desky na Komorní hůrce